Martes, Pebrero 23, 2016

Ang walong salik ng BITAW, ayon sa Teatro Pabrika

ANG WALONG SALIK NG BITAW

Taospusong pasasalamat sa Teatro Pabrika, ang sangay-pangkultura ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP), sa pagpapaliwanag nila sa walong salik ng BITAW o Basic Integrated Theatre Arts Workshop. Si Ginoong Apolonio Chua, propesor ng unibersidad ng Pilipinas at tagapayo ng Teatro Pabrika, ang nagbigay ng walong salik ng BITAW bilang pagpapahayag na makasining o artistic expression.

Anu-ano ang mga salik na ito? Ito'y ang kulay, galaw, tunog, hugis, linya, hilatsa (o texture), dama, at indayog (rhytm).

Magagamit ang mga ito sa iba't ibang sining. tulad ng creative drama, visual arts, creative writing, creative sound, group dynamics, body movements (sayaw, sibashi), atbp.

Lunes, Pebrero 22, 2016

"Writers do not die nor fade away. They live forever in their masterpieces." - Isagani Cruz

"Writers do not die nor fade away. They live forever in their masterpieces." - Isagani Cruz, president of The Manila Times College

Sabado, Setyembre 19, 2015

On Exercising our Right to Vote, according to Pope Pius XII

"There is a heavy responsibility on everyone, man or woman, who has the right to vote, especially when the interests of religion are at stake; abstention in this case is in itself, it should be thoroughly understood, a grave and fatal sin of omission. On the contrary, to exercise, and exercise well, one’s right to vote is to work effectively for the true good of the people, as loyal defenders of the cause of God and of the church." -- Pope Pius XII, 1947

Linggo, Setyembre 13, 2015

Mga Halimbawa ng Bulong

Ang bulong ay isang matandang katawagan sa orasyon ng mga sinaunang tao sa kapuluan ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang salitang ito ay may iba nang kahulugan sa wikang Tagalog ng Maynila, subalit nanatili pa rin ang tunay na pakahulugan nito sa ilang mga lalawigan sa Katagalugan, Kabisayaan at Kabikulan. Isang panalangin ang bulong binuhay dahil sa pagnanais na makamtan ang isang pangyayari o pagbabago sa hinaharap na mga pangyayari sa kapalaran. Mga halimbawa ng uri ng bulong na nagtataboy ng masasamang diwa o maligno ay ang Xristac Ortac Aminatac at " umalayu deketam e pesan a ore ni kamalotan de tabiang ni makedepat".Halimbawa ng isang bulong ay "Tabi tabi po.". ~ Wikipedia

Mga Halimbawa ng Bulong

1. Tabi, tabi po, ingkong.
2. Makikiraan po.
3. Mano po.
4. Paabot po.
5. Paalam.
6. Ingat lagi.
7. Tabi tabi po apo, alisin mo po ang sakit ng pamilya ko 
8. Lumayo kayo, umalis kayo, at baka mabangga kayo 
9. Huwang kayong maiinggit, nang hindi kayo magipit
10. Pagaling ka, amang, mahirap ang may karamdaman
11. Lumakas-sana sana ang ulan, upang mabasa ang lupang tigang.
12. Huwag mananakit nang di ka rin mamilipit
13. Huwag manununtok nang di ka rin masapok
14. Ingat po sa biyahe.
15. Pakabait ka.
16. Pagpalain ka nawa.
17. Kung lagi kang payapa, sakit mo'y di lulubha.
18. Puso'y sumusulak, sa praning ang utak

Bulong ng mga Bagobo ng Mindanao
"Nagnakaw ka ng bigas ko,
Umulwa sana mata mo,
mamaga ang katawan mo, 
patayin ka ng mga anito"

Bulong sa Ilocos
"Huwag magalit, kaibigan,
aming pinuputol lamang
ang sa amiy napagutusan"

Bulong sa Bicol
"Dagang malaki, dagang maliit,
ayto ang ngipin kong sira na't pangit.
sana ay bigyan mo ng kapalit"