Miyerkules, Hunyo 1, 2016

Martes, Pebrero 23, 2016

Ang walong salik ng BITAW, ayon sa Teatro Pabrika

ANG WALONG SALIK NG BITAW

Taospusong pasasalamat sa Teatro Pabrika, ang sangay-pangkultura ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP), sa pagpapaliwanag nila sa walong salik ng BITAW o Basic Integrated Theatre Arts Workshop. Si Ginoong Apolonio Chua, propesor ng unibersidad ng Pilipinas at tagapayo ng Teatro Pabrika, ang nagbigay ng walong salik ng BITAW bilang pagpapahayag na makasining o artistic expression.

Anu-ano ang mga salik na ito? Ito'y ang kulay, galaw, tunog, hugis, linya, hilatsa (o texture), dama, at indayog (rhytm).

Magagamit ang mga ito sa iba't ibang sining. tulad ng creative drama, visual arts, creative writing, creative sound, group dynamics, body movements (sayaw, sibashi), atbp.

Lunes, Pebrero 22, 2016

"Writers do not die nor fade away. They live forever in their masterpieces." - Isagani Cruz

"Writers do not die nor fade away. They live forever in their masterpieces." - Isagani Cruz, president of The Manila Times College