Mga Post

Ipinapakita ang mga post mula sa November, 2013

Song of the Medics

Imahe
Song of the Medics
by Major G. S. Galang, MC

Published at the Philippine Armed Forces Journal, January 1948, p. 25

Alamat ng aswang

ALAMAT NG ASWANG
ni Greg Bituin Jr.

Ang sabi nila, ang aswang daw ay kampon ng demonyo, pero ayaw ng demonyo sa aswang. Hindi raw niya ito kampon.

Gayundin ang sabi ng aswang, hindi siya kampon ng demonyo, siya ay alagad ng diyos, ngunit dahil hindi maganda ang kanyang kaanyuan mula pa nang isilang, itinaboy siya ng mga alagad ng diyos dahil ang mga ito'y magaganda ang mukha, makikinis ang kutis, at matimyas kung umawit.

Inapi nila ang anghel na isinilang na pangit, magaspang ang kutis at garalgal ang tinig. Ang inaping anghel na iyon ang itinuring nilang aswang. Ang pangit na anghel, na tinawag na aswang, ay bunga ng panggagahasa ng isang demonyo sa isang magandang anghel, nang minsang ang magandang anghel ay napapunta sa purgatoryo upang tawagin ang isang kaluluwa roong matindi ang pagsisisi.

Nabuntis ang anghel, at dahil labag sa batas ng Maykapal ang aborsyon, dinala niya sa sinapupunan ng ilang araw ang bunga ng pagkapariwara. Hanggang sa iluwal sa sangmaliwanag ang bata. Hindi is…