Mga Post

Ipinapakita ang mga post mula sa 2016

Philippine Green Jobs Act of 2016 (Republic Act 10771)

Imahe
From: http://www.officialgazette.gov.ph/2016/04/29/republic-act-no-10771/
Republic Act 10771 Philippine Green Jobs Act of 2016 April 29, 2016 S. No. 3092 H. No. 6100 Republic of the Philippines
Congress of the Philippines
Metro Manila
Sixteenth Congress Third Regular Session Begun and held in Metro Manila, on Monday, the twenty-seventh day of July, two thousand fifteen. [REPUBLIC ACT NO. 10771] AN ACT PROMOTING THE CREATION OF GREEN JOBS, GRANTING INCENTIVES AND APPROPRIATING FUNDS THEREFOR Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the Philippines in Congress assembled: SECTION 1. Short Title. – This Act shall be known as the “Philippine Green Jobs Act of 2016”. SEC. 2. Declaration of Policy. – It is the declared policy of the State to: (a) Affirm labor as a primary social economic force in promoting sustainable development; (b) Afford full protection to labor, local and overseas, organized and unorganized, and promote full and productive employment and equality of employment oppor…

2016: 120th Death Anniversary of 3 Filipino Propagandists

Imahe

Diabetes Awareness Week

Imahe

The Marcos medals, according to Prof. Ricardo Jose

Imahe

Never too old to dream - a poem by Jovito R. Salonga

Imahe

Sexual harassment is NEVER OK

Imahe

Quote - from Pangat Macliing Dulag of Kalinga

Imahe

Ang walong salik ng BITAW, ayon sa Teatro Pabrika

ANG WALONG SALIK NG BITAW
Taospusong pasasalamat sa Teatro Pabrika, ang sangay-pangkultura ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP), sa pagpapaliwanag nila sa walong salik ng BITAW o Basic Integrated Theatre Arts Workshop. Si Ginoong Apolonio Chua, propesor ng unibersidad ng Pilipinas at tagapayo ng Teatro Pabrika, ang nagbigay ng walong salik ng BITAW bilang pagpapahayag na makasining o artistic expression.
Anu-ano ang mga salik na ito? Ito'y ang kulay, galaw, tunog, hugis, linya, hilatsa (o texture), dama, at indayog (rhytm).
Magagamit ang mga ito sa iba't ibang sining. tulad ng creative drama, visual arts, creative writing, creative sound, group dynamics, body movements (sayaw, sibashi), atbp.

"Writers do not die nor fade away. They live forever in their masterpieces." - Isagani Cruz

Imahe
"Writers do not die nor fade away. They live forever in their masterpieces." - Isagani Cruz, president of The Manila Times College