Mga Post

Ipinapakita ang mga post mula sa September, 2017

Four-way test in using our books

Imahe
Nakita lang sa isang opisina. Magandang halimbawa kung paano ang tamang proseso ng pag-aalaga ng mga hiniram na aklat.

Four-way test in using our books
1. Dapat ba nating panatilihing maayos at malinis ang bookshelf?
2. Dapat bang ibalik ang libro sa tama nitong puwesto pagkatapos basahin o gamitin?
3. Dapat bang ipabatid sa RAP kung nais mong humiram ng libro?
4. Dapat ba nating pangalagaan ang mga libro?

Kung ang iyong sagot sa lahat ng tanong ay HINDI, HINDI KA MAAARING GUMAMIT O HUMIRAM NG LIBRO. Maraming salamat.

Resource and Advocacy Program (RAP)