Ang walong salik ng BITAW, ayon sa Teatro Pabrika

ANG WALONG SALIK NG BITAW

Taospusong pasasalamat sa Teatro Pabrika, ang sangay-pangkultura ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP), sa pagpapaliwanag nila sa walong salik ng BITAW o Basic Integrated Theatre Arts Workshop. Si Ginoong Apolonio Chua, propesor ng unibersidad ng Pilipinas at tagapayo ng Teatro Pabrika, ang nagbigay ng walong salik ng BITAW bilang pagpapahayag na makasining o artistic expression.

Anu-ano ang mga salik na ito? Ito'y ang kulay, galaw, tunog, hugis, linya, hilatsa (o texture), dama, at indayog (rhytm).

Magagamit ang mga ito sa iba't ibang sining. tulad ng creative drama, visual arts, creative writing, creative sound, group dynamics, body movements (sayaw, sibashi), atbp.

Mga Komento

Mga sikat na post sa blog na ito

Mga Halimbawa ng Bulong

Differences between Metro Manila, Greater Manila and Mega Manila