Four-way test in using our books

Nakita lang sa isang opisina. Magandang halimbawa kung paano ang tamang proseso ng pag-aalaga ng mga hiniram na aklat.

Four-way test in using our books
1. Dapat ba nating panatilihing maayos at malinis ang bookshelf?
2. Dapat bang ibalik ang libro sa tama nitong puwesto pagkatapos basahin o gamitin?
3. Dapat bang ipabatid sa RAP kung nais mong humiram ng libro?
4. Dapat ba nating pangalagaan ang mga libro?

Kung ang iyong sagot sa lahat ng tanong ay HINDI, HINDI KA MAAARING GUMAMIT O HUMIRAM NG LIBRO. Maraming salamat.

Resource and Advocacy Program (RAP)

Mga Komento

Mga sikat na post sa blog na ito

Mga Halimbawa ng Bulong

Differences between Metro Manila, Greater Manila and Mega Manila