Questions and Answers from a TV show (from fb)

Questions and Answers from a TV show (from fb)
These are questions and actual answers of contestants!

1. Q: "Ano sa Tagalog ang teeth?"
A: "Utong!"

2. Q: "Kung ang light ay ilaw, ano naman ang lightning?"
A: "Umiilaw!"

3. Q: "Kung vegetarian ang tawag sa kumakain ng gulay, ano ang tawag sa kumakain ng tao?
A: "Humanitarian? "

4. Q: "Sina Michael at Raphael ay mga."
A: "Ninja?"

5. Q: "Ano ang karaniwang kasunod ng kidlat?"
A: "Sunog!"

6. Q: "Magbigay ng sikat na Willie."
A: "Willie da pooh!"

7. Q: "Ang mga Hindu ay galing sa aling bansa?"
A: "Hindunesia? "

8. Q: "Anong hayop si King Kong?"
A: "Pagong!"

9. Q: "Magbigay ng mabahong pagkain."
A: "Tae!"

10. Q: "Saang bansa matatagpuan ang mga Canadians?"
A: "Canadia!"

11. Q: "Kumpletuhin - Little Red."
A: "Ribbon!"

12 Q: "Ano ang tinatanggal sa itlog bago ito kainin?"
A: "Buhok?"

13. Q: "Magbigay ng pagkain na dumidikit sa ngipin."
A: "Tinga!"

14. Q: "Anong oras kadalasang pinapatay ang TV?"
A: "Pag balita?"

15. Q: "Ano ang tawag mo sa anak ng taong grasa?"
A: "Baby oil?"

16. Q: "Saan karaniwang ginagawa ang mga sweets na ginagamit sa halu-halo?"
A: "Sweetserland? "

17. Q: "Sinong higanteng G ang tinalo ni David?"
A: "Godzilla?"

18. Q: "Ano ang mas malaki, itlog ng ibon o sanggol ng tao?"
A: "Itlog ng tao!"

19. Q: "Anong S ang tawag sa duktor nag nago-opera?"
A: "Sadista?"

20. Q: "Blank is the best policy."
A: "Ice tea?"

22. Q: "Saan binaril si Jose Rizal?"
A: "Sa likod!"

23. Q: "Fill in the blanks - Beauty is in the eye of the ____."
A: "Tiger?"

24. Q: "Ano ang kinakain ng monkey-eating eagle?"
A: "Saging!"

25. Q: "Kung ang suka ay vinegar, ano naman ang Inggles ng toyo?"
A: "Baliw!"

26. Q: "Anong tawag mo sa kapatid ng nanay mo?"
A: "Kamag-anak! "

27. Q: "Saan nakukuha ang sakit na AIDS?"
A: "Sa motel?"

28. Q: "Kung ang H2O ay water, ano naman ang CO2?"
A: "Cold water!"

29. Q: "Sinong cartoon character ang sumisigaw ng yabba dabba doo?"
A: "Si scooby dooby doo?"

30. Q: "Heto na si kaka, bubuka-bukaka. "
A: "Operadang bakla?"

31. Q: "Ilan ang bituin sa American flag?"
A: "Madami!"

32. Q: "Ano ang tawag mo sa taong isa lang ang mata?"
A: "Abnormal!"

Mga Komento

Mga sikat na post sa blog na ito

Mga Halimbawa ng Bulong

Differences between Metro Manila, Greater Manila and Mega Manila