Ang Karapatang Maorganisa at Mag-organisa


Karapatan ng bawat isa ang maorganisa at mag-organisa!
Karapatan ng bawat manggagawa na maorganisa at mag-organisa!

Mga Komento

Mga sikat na post sa blog na ito

Mga Halimbawa ng Bulong

Differences between Metro Manila, Greater Manila and Mega Manila