Panukat ng Pagyanig ng Lindol

PANUKAT NG PAGYANIG NG LINDOL
PhiVolcs Earthquake Intensity Scale (PEIS)

Mga Komento

Mga sikat na post sa blog na ito

Mga Halimbawa ng Bulong