Top 15 Most Populated Countries in the World

Top 15 Most Populated Countries in the World

from http://www.mahalo.com/population-of-philippines

As of 2010, the Philippines were the 12th most populous country in the world, among nations such as:

1. China: 1,330,044,605
2. India: 1,147,995,898
3. United States: 303,824,646
4. Indonesia: 237,512,355
5. Brazil: 191,908,598
6. Pakistan: 167,762,040
7. Bangladesh: 153,546,901
8. Russia: 140,702,094
9. Nigeria: 138,283,240
10. Japan: 127,288,419
11. Mexico: 109,955,400
12. Philippines: 92,681,453
13. Vietnam: 86,116,559
14. Germany: 82,369,548
15. Egypt: 81,713,517

Mga Komento

Mga sikat na post sa blog na ito

Mga Halimbawa ng Bulong

Differences between Metro Manila, Greater Manila and Mega Manila